fbpx

REPREZANTASYON PWOFESYONEL POU REKLAMASYON DOMAJ NAN KAY LA NAN SID FLORID

Malgre ire lavi long yo, zona, bwa, adwaz, ak twil yo se tandans deformation, woulo, ak ebranle. Repare kay ou anvan li mennen nan pi gwo domaj lakay ou

Domaj nan kay: se selman toudenkou ak aksidan domaj nan kay la yo kouvri peril. Van soti nan yon tanpet, vole debri, obje tonbe ki antre oswa domaj nan kay la yo tout kouvri peril nan do kay la. Nan mozayik twati sistem nan kay antye ta ka ranplase pa sire a si mozayik la se pa gen okenn anko yo te pwodwi ak kay la te domaj pa yon danje kouvri. Dife ki boule bandage grenye yo tou se yon rezon ki fe yo ranplase kay la

Zekle: direk frape nan kay la soti nan yon grev zekle se yon danje kouvri. Anyen ki domaje pa grev la zekle se kouvri pa konpayi an asirans. Ekipman elektrik, aparey, kamera sekirite, ak nenpot ki pati nan kay la nan zekle a domaje se kouvri. Pafwa zekle kapab lakoz yon dife nan kay.

Reklamasyon diskisyon

Evalyasyon

Dokiman

Negosyasyon

Settlement

Nou nan lafwa Sen yo se konsa enb ak apresyab pou tout sa ou te fe nan non nou. Anplis de sa, sou non Rev. Gregory Williams, Rev la. Millicent Williams ak tout Sentespri a ki se fanmi legliz Batis Misyone a. Nou ta renmen pran opotinite sa a pou nou di "mesi" pou nou ka kontinye sipote ministe nou an, ki te ede nou nan reyalize objektif nou pou nou boule ipotek nou. Avek pi gran rekonesans nou ak apresyasyon nou yo, nou rekonesan pou sipo nou.

Pastè Reveran Gregory Williams, Sr.

Gracias por su trabajo, un anplwaye muy bueno y dedicado. Gracias Rafael, san m' cansare de recomendarte.

Edith Peraza

Gracias por su servicio. Agradecida de su excelente atención. Lo tendremos presente!
Men yon lot temwayaj
Ki gen tèt